Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2017

infime
Takie głupoty jak wyjście do parku czy przejażdżka samochodem pamięta się bardziej, niż seks.
— Lauro Poelho
Reposted fromnikotyna nikotyna viaredsth redsth

March 05 2017

infime
6875 296b
Reposted fromfantom fantom viamorsik morsik
infime
Reposted frombluuu bluuu viamorsik morsik
2469 0b21
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viatoffifee toffifee
1535 5cc7
Reposted fromlouse louse viatoffifee toffifee
infime
9339 4dc4 500
Reposted fromscorpix scorpix viamorsik morsik
infime
8133 713a 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamorsik morsik
infime
2558 e341 500
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viatoffifee toffifee

February 26 2017

infime
Reposted fromFlau Flau viamantonis mantonis

February 23 2017

infime
1863 bc0a

when you talk with your female friend and your girlfriend is sitting next to you
Reposted frombecurious becurious viamemesjasz memesjasz
4547 f95b

blue-jupiter:

This pretty much sums me up

Reposted fromnecro-romantic necro-romantic viawandi wandi
infime
2239 32a0
Reposted fromdjahnee djahnee viajoannna joannna
infime
4312 13e3 500
Reposted fromszatatan szatatan viajanuschytrus januschytrus
infime
http://31.media.tumblr.com/58e0afbe1e8bebbe1953fd34fdf49cbf/tumblr_mzwx9sVLPQ1rkprjzo1_500.gif
http://33.media.tumblr.com/24bfa1d071322984dce663a5878bca97/tumblr_mzwx9sVLPQ1rkprjzo2_500.gif
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viajoannna joannna
infime
8208 cb9f 500
Reposted frompulperybka pulperybka viadelicja8 delicja8
infime
Krocz tak, jakby za tobą szło trzech mężczyzn.
— Oscar de la Renta
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty

February 22 2017

infime
9880 bb69 500
Reposted fromfoina foina viaunknown6 unknown6
infime
6875 296b
Reposted fromfantom fantom viaunknown6 unknown6
infime
Reposted frombluuu bluuu viaunknown6 unknown6
infime
Pierwsza zmysłowość zawsze tyczy pleców. Wszyscy w koło ględzą o pierwszym pocałunku; a przecież zawsze, jak ją pierwszy raz całujesz, twoja dłoń jej plecy obejmuje.  I bez tego objęcia, bez dłoni na plecach nie ma pocałunku. Wyobraź sobie słynny pierwszy pocałunek z luźno opuszczonymi wzdłuż ciała rękami.  Bez dotykania pleców nie ma pocałunku, bez dotykania pleców nie ma wzajemnej skłonności, bez dotykania pleców nie ma seksu, bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Plich
Reposted fromzabka zabka viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl