Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2017

7510 d21d

lakecountylibrary:

scvpubliclib:

cheshirelibrary:

The benefits are legion!

I’d like to counter a bit,

Books and eBooks are friends and go hand in hand! I’m glad we have both now!

Reposted fromarichu arichu viahappykokeshi happykokeshi
5161 bb1d 500

idaniify:

loving vincent — (22 sep 2017 in us; 13 oct 2017 in uk)
dir. dorota kobiela and hugh welchman

the world’s first fully painted animated film. a biopic made up of 65,000 oil paintings done in the style of vincent van gogh. please support this film by seeing it when it comes out!!

Reposted fromcaptainlyra captainlyra viahappykokeshi happykokeshi
infime
infime
Motywuj mnie, wspieraj mnie albo spierdalaj mi z drogi.
infime
Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę,że jest inny.
— K. Grochola

October 17 2017

infime
- Tak... prezenty przed odpakowaniem są najpiękniejsze - ciągnął profesor, śmiejąc się i potrząsając głową. - A cel jest najwspanialszy tuż przed tym, nim się go osiągnie. A ktoś, na kogo bardzo się czeka, jest najmilszy tuż przed tym, nim przyjdzie. To są właśnie te najlepsze chwile życia.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viacrux crux
1407 59e0

michaelaedm:

I feel personally attacked

Reposted fromdapperdonuts dapperdonuts viaprzytulanki przytulanki

October 08 2017

infime
2686 1bba

horrifying:

via weheartit

Reposted fromAmericanlover Americanlover viadivi divi
infime
I nawet stojąc na wyciągnięcie ręki można za kimś tęsknić.   
Reposted fromohshit ohshit viairbjarbirb irbjarbirb
infime
1233 b6b7
Reposted fromnyaako nyaako viathebelljar thebelljar
infime
1197 8eee
Reposted fromnyaako nyaako viacitiesofnight citiesofnight
infime
3550 024d 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viacitiesofnight citiesofnight
infime

Największą chorobą naszych czasów jest doszukiwanie się we wszystkim sensu.

— Pablo Picasso
Reposted fromewe ewe viairbjarbirb irbjarbirb
infime
Pewnie, że fajniej, kiedy ktoś idzie obok. Ale dopóki sama sobie nie będziesz potrafiła dotrzymać kroku, nikt inny Cię nie dogoni.
Reposted frompensieve pensieve viacitiesofnight citiesofnight
infime
8447 3742 500

!!!
Reposted fromzagadka zagadka viairbjarbirb irbjarbirb

September 24 2017

infime
infime
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaqbshtall qbshtall
infime
Jeśli kogoś NAPRAWDĘ pali w sercu, że „zmarnował jakąś szansę” lub „czegoś jeszcze nie zrobił” to może warto zastanowić się nad swoim życiem i obiecać sobie: te, ziomek, a może to po prostu zrobimy? A może po prostu spełnimy to dziwne marzenie, głównie żebyś się przestał sam katować, nawet jeśli będzie to trudne i w efekcie nie prześpisz ani jednej pełnej nocy od teraz do Twoich trzydziestych urodzin?
— Andrzej Tucholski
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSenyia Senyia
infime
8921 29d8
Reposted fromaletodelio aletodelio viaSenyia Senyia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl